BAC Terminator og vandkvalitet

BAC Terminator og vandkvalitet

Vandkvalitet identalunits

Desinfektion af dentalunits:

vandsystemer Mikrobiel kolonisering og biofilmdannelse i dentalunits vandsystemer fremmes af faktorer som snævre vandrør, begrænset vandgennemstrømning og henstand ved eller over stuetemperatur. Biofilm kan etableres i løbet af få timer, og herefter frigøres forskellige bakterier og evt. andre mikroorganismer løbende til vandet i airrotor, ultralydstandrenser og trefunktionssprøjte.Også i vandet til kopfylderen stiger bakte-riekoncentrationen.

Forebyggelse:

For at forebygge smitte-spredning på tandklinikken skal bakterieindholdet i dental-units vandsystemer være lavt og uden forekomst af patogene mikroorganismer. Da der er stor variation i bakterieforekomsten i forskellige dentalunits, er det nødvendigt at undersøge vandkvaliteten i den enkelte dentalunit.Der skal sikres en god vandkvalitet med lavt kimtal i vandet. Minimum hver 12. måned skal vandkvaliteten i alle units på klinikken kontrolleres:

• Prøvetagning, transport samt dyrkning og identifikation af bakterier skal foretages ved en akkrediteret metode.
• Kimtallet i vandet fra dentalunits må ikke være højere end 500 cfu pr. ml ved 37°C.
• Der må ikke kunne påvises mere end 100 cfu Legionella pneumophila pr. liter vand fra dentalunits. Denne bakterie anvendes som indikatorbakterie for patogene eller opportunistisk patogene bakterier.
• Hvis vandkvaliteten overholder kravene, gentages vandprøve efter 12 måneder.
• Hvis vandkvaliteten ikke overholder kravene, skal unittens vandsystemer gennemgås, rengøres og evt. desinficeres med høj koncentration af desinfektionsmiddel, inden der tages ny vandprøve.

Anbefalinger ved fund af Legionella

• Gennemgang af funktion af vandsystem og evt. vanddesinfektionsanlæg.
• Rensning af vandsystem med høj koncentration af desinfektionsmiddel efter producentens anvisning.
• Fornyet vandprøve 1-2 uger efter rensning. Totalt kimtal ved 37°C = 500-1000 cfu/ml og/eller Legionella
• Unit kan anvendes efter rensning.
• Der tages ny vandprøve. Totalt kimtal ved 37°C = 1000-10.000 cfu/ml og/eller Legionella
• Såfremt en oplagt fejl på anlægget er konstateret og rettet, kan unit anvendes efter rensning.
• Såfremt der ikke er en oplagt fejl på anlægget, kan unit først anvendes, når der foreligger dokumentation for, at grænseværdierne efter rensning ikke er overskredet. Totalt kimtal ved 37°C > 10.000 cfu/ml og/eller Legionella
• Unit kan først anvendes, når der foreligger dokumentation for, at grænseværdierne ikke er overskredet.

Ved fortsat manglende overholdelse af krav til vandkvalitet kan der monteres et vanddesinfektionsanlæg. Evt. vanddesinfektionsanlæg skal løbende kontrolleres og vedligeholdes. Påfyldning af desinfektionsvæske skal foretages efter forskrifterne.

 

 

 

 

 

BAC Terminator er et komplet vandbehandlingssystem designet specielt til brug i dentalunits.

• Giver desinfektion, fjerner kalk og filtrerer indkommende vand
• Beskytter mod vækst af biofilm i enheden
• Ingen håndtering af kemikalier

• Eliminerer risikoen for tab af behandlingskapacitet på grund af nedbrud forårsaget af snavset vand eller bakterier

• Mindre behov for service ved at fjerne biofilm, partikler og kalk, holder ventiler og instrumenter længere
• Eliminerer problemer med forurenet offentligt vand
• Minimerer risikoen for luftbårne og andre infektioner til patienter, tandlæger og deres assistenter pga. inficeret vand
• Fokus på arbejdsmiljøet med et lavt støjniveau
• Plug og play installation.